نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

عبا كمند مرواريدی

650,000 تومان
دوخت و طراحی: این عبادارای بندتنظیم ازداخل است که می توان به سایزدلخواه تنظیم نمود.جلوی این کاردکمه نمی خوردوکاملاجلوبسته است.قسمت یقه جلوبندکرواتی بلندمی خوردکه می توان آن رابست وبه جذابیت کار می افزاید.آستین این عباچهاردکمه می خورد.
خرجکار: مرواریدی: روی مچ و روی کروات جلو مروارید به صورت شکوفه کار شده است. مروارید ها پانچ صنعتی است و مناسب با رنگ عبا انتخاب شده است.
جنس: کرپ فلور دارای ضخامت متوسط و دارای ریزش است.مناسب تمامی فصول است.جنس پارچه ترکیبی از نخ و پلاستیک است. این پارچه چروکی کمی دارد.
استایل: عباهای نوراحجاب تک سایزاست وبرای قد(160_165)تاروی پا می آید.این نوع عبابه خانم هایی که می خواهندلاغرتربه نظربیایندپیشنهادمی شودچراکه اندام راکشیده ترنشان ی دهدوتاسایز46اندازه می شود.
کاربرد: برای مجالس ودورهمی مناسب است
نحوه نگهداری: شست و شو به صورت ماشینی ودستی میتوانیدبشوییددردمای30درجه

عبا اربعین مرواریدی

650,000 تومان
دوخت و طراحی: این عبا در قسمت آستین مچ چهاردکمه ای داردکه قابلیت بازوبسته کردن داردنیازی به آستین جداگانه ندارد.تفاوت این عبابایاسمین آستین کلوش آن است که مناسب برای کوله انداختن است. از قسمت یقه سه دکمه داردکه پوشیدن آن را ازسرراحت میکند. این عبا دارای بندتنظیم از داخل است که می توان به سایزدلخواه تنظیم نمود.
خرجکار: مرواریدی: قسمت بالاتنه و روی آستین آن مروارید کار شده است. مروارید ها پانچ صنعتی است و مناسب با رنگ عبا انتخاب شده است.
جنس: کرپ فلور دارای ضخامت متوسط و دارای ریزش است.مناسب تمامی فصول است.جنس پارچه ترکیبی از نخ و پلاستیک است. این پارچه چروکی کمی دارد.
استایل: عباهای نوراحجاب تک سایزاست وبرای قد(160_165)تاروی پا می آید.این نوع عبابه خانم هایی که می خواهندلاغرتربه نظربیایندپیشنهادمی شودچراکه اندام راکشیده ترنشان ی دهدوتاسایز48 اندازه می شود.
کاربرد: برای مجالس ودورهمی مناسب است
نحوه نگهداری: به صورت ماشینی ودستی میتوانیدبشوییددردمای30درجه

عبا پریناز نگین دار

700,000 تومان
دوخت و طراحی: این نوع عبا ازدسته عباهای بسیارگشاداست که ریزش بسیارخوبی دارد، از بالا تا پایین دکمه مخفی می خورد.یقه این عبابه صورت یقه هفت پوشیده است وآستین آن ازمچ تازیربغل به صورت کلوش است.
خرجکار: نگین دار: از سرشانه تا آستین و جلوی کار از بالا تا پایین نگین چسب شده است.
جنس: کرپ فلور دارای ضخامت متوسط و دارای ریزش است.مناسب تمامی فصول است.جنس پارچه ترکیبی از نخ و پلاستیک است. این پارچه چروکی کمی دارد.
استایل: ریزش این کارمناسب خانم های لاغراندام وگشادی آن مناسب خانم های تپل تراست.تاسایز50اندازه می شود.
کاربرد: برای مجالس ودورهمی مناسب است
نحوه نگهداری: شست و شو داخل کیسه پارچه ای قراردهیدوسپس به صورت تک داخل ماشین لباسشویی بگذارید،دردمای 30درجه.

عبا پریناز مرواریدی

650,000 تومان
دوخت و طراحی: این نوع عباازدسته عباهای بسیارگشاداست که ریزش بسیارخوبی دارد،ازبالاتاپایین دکمه مخفی م خورد.یقه این عبابه صورت یقه هفت پوشیده است وآستین آن ازمچ تازیربغل به صورت کلوش است.
خرجکار: مرواریدی: قسمت بالاتنه و روی آستین آن مروارید کار شده است. مروارید ها پانچ صنعتی است و مناسب با رنگ عبا انتخاب شده است.
جنس: کرپ فلور دارای ضخامت متوسط و دارای ریزش است.مناسب تمامی فصول است.جنس پارچه ترکیبی از نخ و پلاستیک است. این پارچه چروکی کمی دارد.
استایل: ریزش این کارمناسب خانم های لاغراندام وگشادی آن مناسب خانم های تپل تراست.تاسایز50اندازه می شود.
کاربرد: برای مجالس ودورهمی مناسب است
نحوه نگهداری: به صورت ماشینی ودستی میتوانیدبشوییددردمای30درجه 

عبا ياسمين جلو باز مرواريدي

650,000 تومان
دوخت و طرح: درقسمت آستین مچ چهاردکمه ای باقابلیت بازوبسته کردن داردونیازی به آستین جداگانه زیرعباندارد،ازقسمت یقه سه دکمه داردکهپوشیدن آازسرراحت است.ازبالاتاپایین دکمه مخفی دارد.
خرجکار: مرواریدی: قسمت بالاتنه و روی آستین آن مروارید کار شده است. مروارید ها پانچ صنعتی است و مناسب با رنگ عبا انتخاب شده است.
جنس: کرپ فلور دارای ضخامت متوسط و دارای ریزش است.مناسب تمامی فصول است.جنس پارچه ترکیبی از نخ و پلاستیک است. این پارچه چروکی کمی دارد.
استایل: عباهای نوراحجاب تک سایزاست وبرای قد(160_165)تاروی پا می آید.این نوع عبابه خانم هایی که می خواهندلاغرتربه نظربیایندپیشنهادمی شودچراکه اندام راکشیده ترنشان ی دهدوتاسایز 48 اندازه می شود.
کاربرد: برای مجالس ودورهمی مناسب است
نحوه نگهداری: شست و شو به صورت ماشینی ودستی میتوانیدبشوییددردمای30درجه 

عبا ثمین جلو بسته مرواریدی

650,000 تومان
دوخت و طرح: این عباآستین گشادی داردومناسب برای افرادی که میخواهندروی مچ آزادوکشیدگی نداشته باشد.ازداخل عبابندتنظیم داردکه به سایزدلخواه تنظیم می شود،یقه این عبابه صورت قایقی است و در پشت گردن دکه داردکه به راحتی بتوان ازسرپوشید.
خرجکار: مرواریدی: قسمت بالاتنه و روی آستین آن مروارید کار شده است. مروارید ها پانچ صنعتی است و مناسب با رنگ عبا انتخاب شده است.
جنس: کرپ فلور دارای ضخامت متوسط و دارای ریزش است.مناسب تمامی فصول است.جنس پارچه ترکیبی از نخ و پلاستیک است. این پارچه چروکی کمی دارد.
استایل: عباهای نوراحجاب تک سایزاست وبرای قد(160_165)تاروی پا می آید.این عبابه خانم های لاغراندام بیشترمی آید.تاسایز50 اندازه می شود.
کاربرد: برای مجالس ودورهمی مناسب است
نحوه نگهداری: به صورت ماشینی ودستی میتوانیدبشوییددردمای30درجه