لبنانی ندا قد 160(کد53)

510,000 تومان 408,000 تومان
طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

غزاله سیزو پلیسه قد160(کد50)

850,000 تومان 680,000 تومان
طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

عربی اصیل ساده ندا قد155(کد30)

510,000 تومان 408,000 تومان
عربی اصیل جنس ندا قد155تا160 جلوی چادر سرشانه سمت راست زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

غزاله پلیسه ندا قد155(کد29)

620,000 تومان 310,000 تومان
غزاله پلیسه جنس ندا قد155تا160 پشت چادر قسمت کتف زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

کژال یک ساده ندا قد165(کد26)

510,000 تومان 357,000 تومان
کژال یک ساده جنس ندا قد165تا170 جلوی چادر زدگی تا پایین دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

کژال یک ساده قد160(کد25)

510,000 تومان 408,000 تومان
کژال یک ساده مناسب قد160تا165 پشت سر تا گردن زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

سلما سیزو قد160(کد24)

810,000 تومان 648,000 تومان
سلما جنس سیزو مناسب برای قد160تا165 پشت چادر قسمت پایین پا سوختگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع

عربی اصیل تمام مروارید ندا قد160(کد22)

680,000 تومان 544,000 تومان
عربی اصیل تمام مروارید جنس ندا قد160تا165 قسمت پشت چادر در سمت چپ وسط چادر سابیدگی دارد. طرح 99 درصد

دانشجویی ساده سیزو قد160(کد20)

600,000 تومان 480,000 تومان
دانشجویی ساده جنس سیزو مناسب برای قد160تا165 قسمت روی سر زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

سلما سیزو قد160(کد19)

810,000 تومان 567,000 تومان
سلما جنس سیزو مناسب قد160تا165 پشت چادر زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

عربی عبایی طرح دلبر لاموت قد160(کد16)

1,100,000 تومان 880,000 تومان
عربی عبایی طرح دلبر جنس لاموت مناسب قد160تا165 قسمت روی سر زدگی دارد طرح 99 درصد سالم بدون مرجوع و

کژال یک ساده ندا قد160(کد15)

510,000 تومان 408,000 تومان
کژال یک ساده جنس ندا قد160تا165 پشت چادر قسمت کمر سوراخ است طرح 99 درصد سالم بدون مرجوع و تعویض

عربی عبایی طرح دلبر لاموت قد155(کد13)

1,100,000 تومان 880,000 تومان
عربی عبایی طرح دلبر جنس لاموت مناسب برای قد155تا160 جلوی چادر جای چسب دارد طرح 99 درصد سالم بدون مرجوع

عربی اصیل مچ مروارید ندا قد160(کد12)

620,000 تومان 496,000 تومان
عربی اصیل مچ مروارید جنس ندا مناسب برای قد160تا 165 پشت چادر قسمت کمر سابیدگی دارد طرح 99 درصد سالم