رامونا ندا قد160

550,000 تومان 275,000 تومان
رامونا جنس ندا مناسب برای قد160تا165 پشت چادر از بالا تا پایین زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و

عربی اصیل ساده ندا قد170

510,000 تومان 265,000 تومان
عربی اصیل ساده جنس ندا قد170نا175 پشت چادر زدگی از بالا تا پایین دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و

عربی اصیل ساده ندا قد160

510,000 تومان 357,000 تومان
عربی اصیل ساده جنس ندا قد160تا165 پشت چادر قسمت چپ از بالا تا پایین زدگی دارد طرح 99 درصد سالم

عربی اصیل ساده ندا قد155

510,000 تومان 408,000 تومان
عربی اصیل جنس ندا قد155تا160 جلوی چادر سرشانه سمت راست زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

غزاله پلیسه ندا قد155

620,000 تومان 310,000 تومان
غزاله پلیسه جنس ندا قد155تا160 پشت چادر قسمت کتف زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

کژال یک ساده ندا قد165

510,000 تومان 357,000 تومان
کژال یک ساده جنس ندا قد165تا170 جلوی چادر زدگی تا پایین دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

کژال یک ساده قد160

510,000 تومان 408,000 تومان
کژال یک ساده مناسب قد160تا165 پشت سر تا گردن زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

سلما سیزو قد160

810,000 تومان 648,000 تومان
سلما جنس سیزو مناسب برای قد160تا165 پشت چادر قسمت پایین پا سوختگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع

لبنانی ندا قد170

510,000 تومان 408,000 تومان
لبنانی جنس ندا مناسب برای قد170تا175 پایین چادر قسمت مچ پا جای اتو دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و

عربی اصیل تمام مروارید ندا قد160

680,000 تومان 544,000 تومان
عربی اصیل تمام مروارید جنس ندا قد160تا165 قسمت پشت چادر در سمت چپ وسط چادر سابیدگی دارد. طرح 99 درصد

عربی اصیل طرح نسیم لاموت قد160

850,000 تومان 650,000 تومان
عربی اصیل طرح نسیم جنس لاموت مناسب برای قد160تا165 قسمت جلوی کار و سرشانه زدگی دارد. طرح 99 درصد سالم

دانشجویی ساده سیزو قد160

600,000 تومان 480,000 تومان
دانشجویی ساده جنس سیزو مناسب برای قد160تا165 قسمت روی سر زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

سلما سیزو قد160

810,000 تومان 567,000 تومان
سلما جنس سیزو مناسب قد160تا165 پشت چادر زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

نازیلا ندا قد155

590,000 تومان 472,000 تومان
نازیلا جنس ندا مناسب قد 155تا 160 پشت چادر قسمت پشت دست (آرنج) زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض

عربی عبایی طرح دلبر لاموت قد160

1,100,000 تومان 880,000 تومان
عربی عبایی طرح دلبر جنس لاموت مناسب قد160تا165 قسمت روی سر زدگی دارد طرح 99 درصد سالم بدون مرجوع و

کژال یک ساده ندا قد160

510,000 تومان 408,000 تومان
کژال یک ساده جنس ندا قد160تا165 پشت چادر قسمت کمر سوراخ است طرح 99 درصد سالم بدون مرجوع و تعویض